علم بدنسازی چیست

علم بدنسازی دانشی است در بارهی اینکه چگونه وزنه هارا بلند کنید وچگونه غذاهای مخصوص مصرف کنید .تحقیقات در این علم موجب هزاران کشف در خصوص فواید وزنه برداری وچگونه وزنه زدن عاید انسان کرده است از جمله این مزایا می توان به موارد زیر اشاره کرد :
1-ضریب آسیب دیدیگی استخوان ها را کاهش می دهد .
2-انرژی ،قدرت ونیروی فوق العاده برای شما حاصل می شود .
3-روحیه را تقویت می کند .
4-انسان را شاد وخوشحال می کند .
یکی از عوامل مهم در علم بدن سازی پاسخگویی به سوال در مورد مصرف مواد غذایی می باشد که عبارتند از 1-چه مصرف کنیم 2-چگونه مصرف کنیم 3-در چه زمانی مصرف کنیم .
وقتی شما برای اولین بار آموزش برنامه ریزی شده9 بدن سازی را شروع می کنید احساس می کنید که قوی تر از قبل شده اید ،این به دلیل جوانی شماست که عضلات واکنش عصبی نشان می دهند یعنی هنگامی که شروع به وزنه زدن می کنید این فعالیت جدید از طریق سیستم عصبی عضلات به مغز فرستاده می شود سپس مغز به ماهیچه ها دستور می دهد که منقبض شوند وماهیچه مثل یک سرباز خوب دستورات را اجرا می کند وپس از تمرین ،ماهیچه ها استراحت می کنند .
هری والمن فیزیوتراپ بخش فیزیوتراپیدانشگاه نیودا در آمریکا می گوید :بدن شما مجبور است در مرحله اول وزنه ها را تحمل کند اما پس از یکی دو بار تمرین وآموزش وزنه برداری ،اعصاب شما شروع به برقراری ارتباط موثر با ماهیچه ها می کند .این مرحله نیمی از فرمول وعلم بدن سازی جهت افزایش قدرت بدن می باشد .نصف دیگر فرمول علم بدنسازی چگونگی ایجاد توده های ماهیچه ای وحجیم شدن عضلات می باشد .
برای مثال وقتی شما تمرینات بدنسازی را شروع می کنید وزنه متناسب وزن خود را 6مرتبه بلند می کنید پس از یکی دو روز 8مرتبه ودرآخر هفته 9مرتبه آنرابلند می کنید و همزمان با این روند شما باز وزنه را افزایش دهید تا این چرخه ادامه پیدا کند پس از 3هفته تمرین افزایش نیروی قابل توجهی را احساس
می کنید .

آموزش بدنسازی به گونه ای طراحی شده است که هم ازنظر جسمی وهم ازنظرروحی برای شما مفیدباشد . امااگر شما ذهن خودرابه دمبل زدن مشغول کنید وهرگزتوجهی به ظاهر خود نداشته باشید ممکن است به بی اشتهایی عصبی دچارشوید.
جو ویدر پدر پرورش اندام مدرن می گوید :درگذشته بدن سازان برای پرورش عضلات وبزرگ کردن آنها فقط به نیروی وزنه متکی بودند. فکرمی کردند برایرسیدن به قدرت بازو وعضلاتی بزرگ فقط باید وزنهایی سنگین راجابه جاکنند وهر روز وزنه ای سنگین تر داشته باشند. البته تا حدی درست فکر می کردند واغلب به هدف مس رسیدنند . اما راهی که آنها برای پرورش عضلات خود طی می کردند به مراتب از راهی که بدنساز وپرورش اندام تا امروز برای دستیابی به هدف خود می پیمایند ، طولانی تر بود .
بدنسازی وپرورش اندام دیگر یک ورزش نیست بلکه یک علم است . تمرین امروز تنها جابه جا کردن وزنه نیست .
از ویژگی های بر خودار است که علم به آن بخشیده و موفقیت اندام کار را تضمین می کند .
اصول اساسی تمرین بدن سازی که بازدهی تمرین را بالا می برند عبارتند از:
اصل اول :حرکات و تمرین مناسب و استفاده از بهترین وموثر ترین وسایل از ویژگی های تمرین به حساب می آید .
اصل دوم :انطباق بدن با تمرین :وقتی که بدن با تمرین سازگار نباشد موفقیتی وجود ندارد.
اصل سوم :اضافه بار:وقتی بدن به فشار وزنه عادت کرد به تدریج وزنه را متناسب با سطح قدرت عضلات افزایش دهید .
اصل چهارم :تنوع پذیری :یکنواختی تمرین باعث بی تفاوتی عضلات به تمرین می شود به همین علت سعی کنید برنامه تمرین و حرکات را تغییر دهید .
اصل پنجم :برگشت پذیری :این اصل می گوید که پس از قطع تمرین این احتمال وجود دارد که بدن و عضلات پرورش اندام کار سازگاری خود را با تمرین از دست بدهند .
اصل ششم :ویژگی های فردی :در انتخاب تمرین و حتی رژیم غذایی باید به ویژگی های فردی و ژنتیکی توجه داشته باشی
 
/ 0 نظر / 9 بازدید